Assistance

Ubezpieczenie assistance jest uzupełnieniem ubezpieczenia autocasco i obejmuje swoim zakresem udzielenie pomocy do której zobowiązał się zakład ubezpieczeń na mocy polisy zawartej między nim, a osobą ubezpieczoną. Pomoc assistance obejmuje udzielenie pomocy na wypadek zdarzenia jakie miało miejsce w trakcie podróży samochodem. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają różny zakres pomocy assistance. Do najczęściej spotykanej formy pomocy dla osób, które mają rozszerzone ubezpieczenie autocasco na opcję assistance możemy zaliczyć holowanie pojazdu. Holowanie pojazdu odbywa się zazwyczaj do najbliższego punktu ASO. W opcji assistance możemy także liczyć na pojazd zastępczy jeśli nasz samochód został skradziony. Opcja assistance gwarantuje także pomoc dla kierowcy i jego pasażerów polegającej na dowiezieniu tych osób do ich miejsca zamieszkania lub też do ich miejsca przeznaczenia. W ramach pakietu assistance możemy liczyć także na zorganizowanie noclegu przez firmę ubezpieczeniową jeśli nie jesteśmy w stanie wrócić do miejsca naszego zamieszkania lub miejsca docelowego. W ramach posiadanego pakietu assistance możemy liczyć na bez limitową pomoc odnośnie informacji medycznej. W ramach rozszerzonego ubezpieczenia assistance ubezpieczyciel zobowiązuje się do szeregu działań mających umożliwić nam bezpieczną podróż naszym samochodem do miejsca docelowego.