BIK

W roku 1997 zostało powołane przez Związek Banków Polskich Biuro Informacji Kredytowej w skrócie BIK. Zgodnie z założeniami głównym polem działalności biura informacji kredytowej jest gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o aktualnych zobowiązaniach i historii kredytowej klientów banku. Dane jakie są przechowywane i przetwarzane w biurze informacji kredytowej w jednakowy sposób dotyczą tak klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. W momencie kiedy klient podpisuje umowę o zaciągnięcie zobowiązania finansowego jego dane są automatycznie przesyłane do biura informacji kredytowej i tam przetwarzane. Informacje i dane dotyczące kredytobiorcy są aktualizowane przynajmniej raz w miesiącu. Ma to miejsce w okresie kiedy trwa umowa kredytowa. Potocznie utarta opinia, że biuro informacji kredytowej posiada czarną listę dłużników nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Biuro informacji kredytowej ma za zadanie monitorowanie listy dłużników. W biurze informacji kredytowej przechowywane są informacje związane z twoimi danymi osobowymi, dane na temat zobowiązań finansowych jakie posiadasz. Szczególnie na temat zobowiązań jakie posiadasz w stosunku do banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych. Do tych informacji zaliczamy termin rozpoczęcia zobowiązania, rodzaj zobowiązania i termin spłaty.