Kategoria Firma

Przedsiębiorstwo handlowe
Chcąc bliżej zapoznać się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego należy odpowiedzieć sobie na pytanie co to ogólnie znaczy przedsiębiorstwo handlowe. Zgodnie z definicją pod pojęciem...

Korporacja
Pod terminem korporacja kryje się specyficzny rodzaj organizacji społecznej, która posiada osobowość prawną, a jej podstawą są jej członkowie tak zwani korporanci. Na terenie kontynentu amerykańskiego...

Koncern
Grupę przedsiębiorstw należących do tego samego właściciela, ale mających odmienną osobowość prawną nazywa się koncernem. Cechą łączącą wszystkie te przedsiębiorstwa w jedną grupę stanowi...

Zarząd
Organem wykonawczym w spółkach kapitałowych jest zarząd. Spółka kapitałowa jest to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych. Spółka kapitałowa najczęściej znajduje zastosowanie w prowadzeniu...

Przedsiębiorca
Zgodnie z definicją pod terminem przedsiębiorca kryje się człowiek, który tworzy przedsiębiorstwo lub ma nad nim kontrolę. Dzięki dobremu wyczuciu potrafi znaleźć takie okazje, które będą...

Mikroprzedsiębiorstwo
Zgodnie z postanowieniami ustawy nr sto cztery o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, mikro przedsiębiorcą możemy nazwać przedsiębiorcę, który w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniał...

Outsourcing
Pod słowem outsourcing kryje się angielski skrót, który pochodzi od słów outside-resource-using. W przetłumaczeniu na język polski termin outsourcing znaczy korzystanie z zasobów zewnętrznych....

Style zarządzania
Z racji tego, że każdy z nas jest inny i w sposób oczywisty różnimy się od siebie to sposób prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem jaki stosują szefowie może także być inny. Nie tak dawno...

Controlling
Stosując controlling w firmie w bardzo duży sposób ułatwiamy sobie prowadzenie firmy. Z pojęciem controllingu wiąże się planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu procesów ekonomicznych, które...

Spółka akcyjna
Spółka akcyjna należy do kategorii spółek kapitałowych. W Polsce funkcjonowanie spółek akcyjnych opiera się na rozporządzeniach zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Majątek danego przedsiębiorstwa...

Księgowość w firmie
Prowadząc własną firmę nie możemy zapominać o księgowości. O ile założenie własnej firmy nie jest czynnością bardzo skomplikowaną to prowadzenie księgowości może nastręczać pewnych trudności...

Przedsiębiorstwo rodzinne
Kwestię przedsiębiorstwa rodzinnego znajdziemy w zapisach kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo rodzinne definiuje kodeks cywilny jako takie przedsiębiorstwo, którego to właścicielami są współmałżonkowie....