Kategoria Ubezpieczenie

Ubezpieczenie na życie
Najważniejszym powodem dla, którego została stworzona grupa ubezpieczeń na życie było duże zainteresowanie ze strony klientów aby zabezpieczyć finansowa swoich bliskich na wypadek własnej śmierci....

Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę zajmują ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe druga natomiast ubezpieczenia komunikacyjne dobrowolne. Do grupy ubezpieczeń...

Gwarancje ubezpieczeniowe
Posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego ma zastosowanie na drodze ubezpieczeń. Gwarancja ubezpieczeniowa zobowiązuje ubezpieczyciela do zapłaty na rzecz ubezpieczonego. Wypłata...

NNW
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ma charakter ubezpieczenia dobrowolnego. Najczęściej spotykany jest okres jednego roku lub dwunastu miesięcy na jaki jest zawierane ubezpieczenie...

Ubezpieczenie turystyczne
Wybierając się na wakacje za granicę powinniśmy wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Posiadanie takiego rodzaju ubezpieczenia uchroni nas od nieprzyjemnych skutków zdarzenia jakie może mieć...

Towarzystwa Ubezpieczeniowe
Główna dziedziną działalność towarzystw ubezpieczeniowych jest gromadzenie środków. Środki te są wypłacane ubezpieczonym na wypadek zaistnienia zdarzenia objętego polisą ubezpieczeniową....

Assistance
Ubezpieczenie assistance jest uzupełnieniem ubezpieczenia autocasco i obejmuje swoim zakresem udzielenie pomocy do której zobowiązał się zakład ubezpieczeń na mocy polisy zawartej między nim, a...

Ubezpieczenie bagażu
Decydując się na rozszerzenie zakresu naszego ubezpieczenia turystycznego na bagaż podróżny zyskujemy pewność, że ubezpieczenie to uchroni nas przed szkodami jakie mogą być spowodowane przez...

Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenia zdrowotne należą do grupy ubezpieczeń najważniejszych dla każdego człowieka. Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu możemy leczyć się w dowolnej placówce medycznej nie ponosząc przy...

OC
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem szczególnego rodzaju. Potocznie mówiąc o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej stosujemy skrót OC. Dla klientów towarzystw ubezpieczeniowych...

Ubezpieczenie ochronno - oszczędnościowe
Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe możemy spotkać w różnych opcjach. Do najpopularniejszych wariantów ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych należą ubezpieczenia, kapitałowe, ubezpieczenia...