IBAN

Rozwinięcie skrótu IBAN znaczy International Bank Account Number co w przetłumaczeniu na język polski oznacza Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Jest to międzynarodowy standard numeracji jaka jest wymagana przy prowadzeniu kont. Standard ten został utworzony przez Europejski Komitet Standardów Bankowych. Numer IBAN jest zbudowany z dwuliterowego kodu kraju w jakim został otworzony rachunek bankowy. Następnie zostają wpisane dwie cyfry sprawdzające. Jest to tak zwana suma kontrolna. Potem mamy zastosowanie trzydziestu znaków alfanumerycznych. Są to litery lub cyfry, które określają numer rachunku. Jest to Basic Bank Account Number w skrócie określany jako BBAN w języku polskim Podstawowy Numer Rachunku Bankowego. Ilość cyfr lub liter wchodzących w skład Podstawowego Numeru Rachunku Bankowego może być dowolnie wybrana przez dany kraj. Jednak nie można przekroczyć długości tego zapisu powyżej trzydziestu cyfr lub liter. Raz wybrana długość BBAN musi być stosowana do każdego rachunku bankowego otwieranego w danym kraju. W zapisie BBAN musi być zawarta informacja o unikatowym kodzie poprzez który można zidentyfikować bank. W transakcjach elektronicznych zapis Podstawowego Numeru Rachunku Bankowego powinien być tworzony w jednym ciągu, bez spacji. W przypadku papierowego zapisu BBAN zapis ten powinien mieć wygląd grup składających się z czterech znaków.