Karta obciążeniowa

Karta obciążeniowa inaczej zwana inaczej kartą typu charge jest to trzeci rodzaj karty jaki jest dostępny na rynku usług finansowych. Karta typu charge jest to podstawowy typ karty płatniczej. Kartę typu charge można porównać do karty debetowej. Jednak różni się ona od karty debetowej w jednej zasadniczej sprawie. W przypadku karty obciążeniowej wszystkie operacje finansowe dokonane za jej pomocą obciążają rachunek bankowy tylko jeden raz w ciągu całego okresu rozliczeniowego, który to jest zwykle ustalony na trzydzieści dni. Wobec tego właściciel karty obciążeniowej może nawet w danym okresie rozliczeniowym przekroczyć saldo swojego rachunku i zrobić debet na swoim koncie, o ile będzie w stanie spłacić powstałe zadłużenie tak szybko, aby było ono już spłacone przed kolejnym okresem rozliczeniowym karty. Za tą operację bank nie pobierze dodatkowych odsetek. Istotny dla banku jest stan naszego konta w chwili kiedy bank rozlicza dany okres. Karty obciążeniowe potocznie nazywane są kartami z odroczonymi płatnościami. W przypadku płatności bezgotówkowych tego rodzaju kartą bank ma prawo pobrać prowizję jednak z uwagi na sporą konkurencję na rynku bankowym bardzo rzadko to robi. Natomiast pobranie kartą typu charge pieniędzy z bankomatu zawsze będzie związane z zapłatą prowizji dla banku.