Koncern

Grupę przedsiębiorstw należących do tego samego właściciela, ale mających odmienną osobowość prawną nazywa się koncernem. Cechą łączącą wszystkie te przedsiębiorstwa w jedną grupę stanowi wspólny zarząd. Funkcjonowanie koncernu opiera się na istnieniu głównego, nadrzędnego przedsiębiorstwa i spółek, które są od niego zależne. Powstają tak zwane spółki córki, gdzie główne przedsiębiorstwo jest nazywane spółką matką. Grupa tych zależnych spółek posiada wspólne kierownictwo, którego zadaniem jest rozstrzyganie spornych kwestii pojawiających się podczas prowadzenia spółek córek. Jednak spółki zależne od głównego przedsiębiorstwa są w pewien sposób niezależne w swej bieżącej, operatywnej działalności i nie tracą przy tym nic ze swej odrębności organizacyjnej i prawnej. Aby mógł powstać koncern musi mieć miejsce sytuacja w której dochodzi do fuzji lub wykupu kontrolnego pakietu udziałów. Musi wystąpić dwustronna zgoda pomiędzy spółką, która będzie zależna, a spółką posiadającą dominującą pozycję na wykorzystanie przez główną spółkę wszystkich patentów, licencji czy innych umów w toku prowadzenia koncernu. Zazwyczaj koncern ma postać związku spółek. Struktura koncernu może być pozioma. Wtedy wszystkie spółki wchodzące w skład koncernu zajmują się kolejnymi etapami danego procesu technologicznego.