Konto dla seniora

W niektórych bankach możemy spotkać się z ofertą kont bankowych skierowanych do seniorów oraz osób przebywających na emeryturze. Generalnie ten rodzaj kont jest skierowany do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Konto tego rodzaju jest stosunkowo tanim kontem. Posiadając takie konto jesteśmy w stanie obniżyć opłatę za prowadzenie konta od pięćdziesięciu do stu procent w zależności jakie jest nasze średnie saldo. Seniorzy jako specjalna grupa klientów w ilości około dziewięciu milionów obywateli musi być traktowana w sposób wyjątkowy. Z uwagi na to, że dochody tej grupy być może nie należą do wysokich to pojawiają się w sposób stały, regularny i pewny. Zgodnie z deklaracjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pieniądze w postaci renty czy też emerytury przelewane są w blisko połowie wszystkich świadczeń jakie wypłaca ZUS na rachunek bankowy. Druga połowa polskich emerytów i rencistów pozostaje nadal nieufna w stosunku do banków i instytucji finansowych i woli jeśli pieniądze z należnych im świadczeń są przesyłane przekazem pocztowym i przynoszone przez listonosza. Jednak zgodnie z dyrektywą unii europejskiej Polska przyjęła zobowiązanie, że w okresie od roku 2009 do roku 2013 blisko dziewięćdziesiąt procent polskich emerytów i rencistów posiadało rachunki bankowe. Aby emeryt lub rencista mógł założyć konto przeznaczone specjalnie dla tej grupy osób musi mieć ukończone sześćdziesiąt lat i posiadać uprawnienia do emerytury lub renty.