Konto firmowe

Aby założyć konto firmowe przedsiębiorca musi pokonać wiele przeszkód, które banki stwarzają przy zakładaniu konta firmowego. W sytuacji w której jesteśmy zmuszeni do posiadania konta firmowego musimy udać się do placówki bankowej z dokumentami, które są niezbędne przy zakładaniu tego typu konta. Zazwyczaj bank, aby założyć konto firmowe potrzebuje od przedsiębiorcy numeru identyfikacji podatkowej. Przedsiębiorca może ten wymóg ominąć i rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na udaniu się do urzędu skarbowego. Urząd ten wydaje wówczas zaświadczenie o braku obrotów. Drugim sposobem jest skierowanie prośby pod adresem banku, aby ten otworzył konto firmowe bez wymaganego numeru identyfikacji podatkowej. Gdy tylko uzyskamy numer identyfikacji podatkowej dostarczymy go do banku niezwłocznie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają niejako odgórnie narzucony obowiązek posiadania konta firmowego w banku. Nakaz posiadania konta firmowego jest narzucony na przedsiębiorców z mocy prawa i jest regulowany szeregiem ustaw. Ustawy te mówią, że dokonywanie wszystkich wpłat i wypłat związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą musi odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego. Przedsiębiorca musi stosować się do tego wymogu gdy stroną transakcji, z której wymaga płatność jest inny przedsiębiorca oraz w sytuacji w której jednorazowa kwota transakcji przekracza równowartość piętnastu tysięcy euro przeliczanych na złotówki po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.