Korporacja

Pod terminem korporacja kryje się specyficzny rodzaj organizacji społecznej, która posiada osobowość prawną, a jej podstawą są jej członkowie tak zwani korporanci. Na terenie kontynentu amerykańskiego pod terminem korporacji rozumie się duże, rozgałęzione przedsiębiorstwa, które bardzo często mają charakter międzynarodowy. Jeszcze sto pięćdziesiąt lat temu korporacja jako taka była instytucją nie posiadającą jakiegokolwiek znaczeni. Współcześnie z korporacjami spotykamy się niemal na całym świecie. Korporacja jest wszechobecna. Jest to ten rodzaj organizacji, która ma pozycję dominującą w świecie. Na samym początku działania korporacja cechowała się bardzo wąskim zakresem uprawnień jakie posiadała. Z biegiem czasu zaczęła nabywać coraz większych praw i przywilejów. Korporacje międzynarodowe jako przedsiębiorstwa o międzynarodowym zasięgu zazwyczaj posiadają wielomiliardowe aktywa finansowe. Są to organizacje o niezwykle rozproszonej, anonimowej strukturze własności. Korporacje prowadząc swoją działalność zwykle dążą do stworzenia oddziałów, filii swojej firmy w wielu krajach na świecie. Wśród korporacji międzynarodowych wiele jest przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na wielu kontynentach. Mamy wtedy do czynienia z korporacją o charakterze globalnym. Zwykle korporacje lokują swoje zakłady na tych terenach, na których mają dostęp do taniej siły roboczej.