Kredyt odnawialny

Dla osób posiadających rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe banki przygotowały ofertę kredytów tak zwanych odnawialnych. Kredyt odnawialny jest traktowany przez banki jako dodatkowa opcja jaka jest dostępna dla posiadacza konta osobistego. Pieniądze dostępne w ramach kredytu odnawialnego mogą być przeznaczone przez nas na dowolny cel. Nie ma obowiązku tłumaczenia się bankowi na co chcemy przeznaczyć pieniądze pochodzące z kredytu odnawialnego. Kredyt odnawialny na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym jest na stałe powiązany z naszym kontem. Posiadamy stałą linię kredytową, która jest jednak ustalona przez bank na poziomie którego nie możemy przekroczyć. Podstawową cechą wyróżniającą kredyt odnawialny od innych kredytów dostępnych na rynku usług bankowych jest możliwość wielokrotnego wykorzystywania przyznanych przez bank pieniędzy. Jest to spowodowane tym, że każda kwota wpłacona na poczet obniżenia naszego kredytu zmniejsza nasze zadłużenia i umożliwia nam dalsze dysponowanie i posługiwanie się pieniędzmi, które są dostępne z tytułu spłaconego zadłużenia i reszty kredytu. Aby zawrzeć z bankiem umowę o kredycie odnawialnym musimy przedstawić w nim nasze zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu. Ze strony banku kredyt odnawialny przyznawany jest zazwyczaj na okres jednego roku kalendarzowego.