Kredyt samochodowy

Aby wziąć kredyt na samochód jesteśmy zobowiązani do podpisania umowy na sfinalizowanie kupna samochodu z bankiem. Możemy spotkać się także z możliwością jaką stwarzają niektórzy dilerzy samochodowi na załatwienie wszystkich kwestii związanych z udzieleniem kredytu na miejscu w salonie samochodowym. Z uwagi na to, że kupno samochodu jest bardzo dużym wydatkiem to warunki wzięcia kredytu samochodowego wymagają zastosowania różnorodnych zabezpieczeń. Warunki jakie brane są pod uwagę przy udzielaniu kredytów samochodowych uzależnione są od wielu czynników. Warunki kredytowania w znacznej mierze zależą od tego czy kupujący samochód posiada wkład własny i w jakiej jest on wysokości. Równie ważne jest to przez jaki okres kredyt będzie spłacany, a także to czy kupujący nabywa nowe czy też używane auto. Zabezpieczeniami wymaganymi ze strony banku mogą mieć różną postać. Do najczęstszych należy poręczenie jakie udziela kredytobiorcy osoba trzecia. Cesja na rzecz banku z polisy autocasco. Do innych zabezpieczeń stosowanych przez banki zaliczamy zastaw rejestrowy na kredytowanym samochodzie jak również przewłaszczenie na zabezpieczenie. Podpisując umowę kredytową na samochód zaleca się aby kredytobiorca w sposób bardzo dokładny zapoznał się z podpisywaną umową. W umowie mamy bowiem zawarte informacje, które są dla nas bardzo istotne.