Mikroprzedsiębiorstwo

Zgodnie z postanowieniami ustawy nr sto cztery o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, mikro przedsiębiorcą możemy nazwać przedsiębiorcę, który w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniał średnio rocznie mniej niż dziesięciu pracowników oraz był w stanie osiągnąć roczny obrót netto od sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczającego równowartości dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki, bądź też suma jego aktywów w rocznym bilansie nie przekroczyła tej kwoty. W przypadku prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa możemy liczyć na szereg ułatwień i udogodnień dla osób prowadzących mikroprzedsiębiorstwo. Z uwagi na fakt, że mikroprzedsiębiorstwa nie osiągają obrotu przekraczającego sumę dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki to ich właściciele mogą składać wnioski o dofinansowanie ich działalności. W związku wejścia Polski do Unii Europejskiej powstało wiele firm zajmujących się pozyskiwaniem dotacji dla mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorca wypełniając wniosek i składając wymagane dokumenty w firmie pośredniczącej w pozyskiwaniu dotacji mam możliwość uzyskania sporego zastrzyku finansowego. Pieniądze pochodzą z funduszu wspierania przedsiębiorczość i w zależności od przeznaczenia mogą mieć postać bezzwrotnej dotacji bądź też bardzo nisko oprocentowanej pożyczki.