NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ma charakter ubezpieczenia dobrowolnego. Najczęściej spotykany jest okres jednego roku lub dwunastu miesięcy na jaki jest zawierane ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje swoim zakresem teren Rzeczpospolitej Polskiej jak również obejmuje osobę ubezpieczoną przebywającą poza granicami Polski. Celem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ochrona ubezpieczonego od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci ubezpieczonego w trakcie na przykład podróży samochodem. Wówczas zakres ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest rozciągnięte na kierowcę i współpasażerów. Świadczenia wypłacane w wyniku nieszczęśliwego wypadku są określane procentowo od sumy ubezpieczenia. Są one wypłacane niezależnie od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czy też posiadania innego rodzaju ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwotę na jaką chcesz się ubezpieczyć deklarujesz sam. Natomiast minimalna i maksymalna kwota na jaka można się ubezpieczyć jest różna w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Składka jaką trzeba zapłacić, aby być ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych wypadków jest bardzo niewielka i zazwyczaj wynosi promil od ogólnej sumy na jaką jest się ubezpieczonym.