OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem szczególnego rodzaju. Potocznie mówiąc o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej stosujemy skrót OC. Dla klientów towarzystw ubezpieczeniowych ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest dostępne w wielu opcjach. Jako, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach naszego życia to wybór odpowiedniego wariantu może być kłopotliwe. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest rodzajem ubezpieczenia z dziedziny ubezpieczeń majątkowych. W momencie zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej na towarzystwo ubezpieczeniowe zostają przeniesione wszystkie przyszłe ekonomiczne obciążenia dotyczące skutków jakie wyrządziła osoba ubezpieczona. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na ubezpieczenia dobrowolne i ubezpieczenia obowiązkowe. O odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tak zwana suma gwarancyjna. W pewnych wypadkach zakład ubezpieczeniowy może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania. Jest to tak zwany regres ubezpieczeniowy. Do grupy ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej możemy zaliczyć na przykład obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów lub obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych.