Outsourcing

Pod słowem outsourcing kryje się angielski skrót, który pochodzi od słów outside-resource-using. W przetłumaczeniu na język polski termin outsourcing znaczy korzystanie z zasobów zewnętrznych. Pierwszy raz termin outsourcing został użyty w roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym dziewiątym. Wówczas terminem outsourcing posługiwali się zarządzający angielskim przemysłem motoryzacyjnym w sytuacji w której kupowali niemieckie projekty motoryzacyjne. Guru zarządzania Henry Ford już prawie sto lat temu mówił, że skoro istniej coś czego firma nie jest w stanie zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci to nie ma sensy, żebyśmy to robili. Powinniśmy wówczas zlecić wykonanie tego zadania komuś, kto zrobi to lepiej i taniej niż my byśmy to wykonali. W swoim początkowym zastosowaniu outsourcing sprawdzał się doskonale jako strategia zaopatrzeniowa stosowana w firmach produkcyjnych. Wśród firm stosujących outsourcing prym wiodły firmy motoryzacyjne, które zlecały wykonanie prefabrykatów innym firmom zewnętrznym nie związanych z główną firmą. Z końcem dwudziestego wieku termin outsourcing został na stałe wpisany i powszechnie używany w strategii, która polegała na przekazywaniu wszystkich zleceń nie związanych z główną działalnością firmy firmom zewnętrznym, które są w dużo lepszym stopniu wyspecjalizowane w wykonywaniu tego rodzaju zleceń.