Prowizja od kredytu

Wysokość prowizji jaka zostanie pobrana za udzielenie kredytu jest odgórnie określona w umowie kredytowej. Wysokość prowizji zależy w znacznej mierze od wysokości pożyczki. Bardzo rzadko kwota prowizji przekracza trzy procent od całkowitej wartości kredytu. Kwota prowizji może być potrącona z kredytu przy wypłacie pieniędzy bądź też doliczona do wnioskowanej kwoty kredytu. Gdy osoba będąca zainteresowana wzięciem kredytu chciałaby wiedzieć ile będzie wynosił całkowity kosz kredytu powinna również zadbać o to aby koszt ten uwzględniał również kwotę prowizji jaką trzeba będzie zapłacić. Wysokość prowizji od udzielonego kredytu jest przez każdy bank ustalana indywidualnie. Nie ma tutaj ogólnych zastosowani i odgórnie narzuconych wymogów. Bardzo często ma miejsce sytuacja w której bank nie pobiera w ogóle prowizji od udzielonego kredytu. W zależności również od tego czy jesteśmy stałym klientem danego banku czy też nie możemy liczyć na prowizję obniżoną w stosunku do naszej osoby. Może się też zdarzyć tak, że bank odstąpi od pobrania prowizji za udzielenie kredytu, ale będzie za to wymagał od nas wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kredytu. Istnieje ustawa tak zwana anty lichwiarska, która zakazuje pobierania przez banki i instytucje finansowe prowizji w wysokości większej niż pięć procent całkowitej sumy kredytu.