Przedsiębiorca

Zgodnie z definicją pod terminem przedsiębiorca kryje się człowiek, który tworzy przedsiębiorstwo lub ma nad nim kontrolę. Dzięki dobremu wyczuciu potrafi znaleźć takie okazje, które będą miały pozytywny wpływ na prowadzone przez niego interesy. Przedsiębiorca prowadzący własną firmę jest głównym motorem zmian i postępu gospodarczego. Aby zostać przedsiębiorcą trzeba posiadać odpowiednie zasoby finansowe, które pozwolą nam na prowadzenie działalności gospodarczej. Aby móc kogoś nazwać przedsiębiorcą to ta osoba musi tworzyć dane przedsiębiorstwo, wprowadzać postęp techniczny, wprowadzać nowe wyroby, zdobywa nowe rynki zbytu. Również przedsiębiorca wyróżnia się spośród innych ludzi stosunkiem do kapitału. Aby móc określać się przedsiębiorcą potrzebujemy posiadać własny kapitał. Oprócz tego nadrzędnym celem naszej działalności musi towarzyszyć chęć mnożenia kapitału. Inaczej mówiąc musimy być ukierunkowani na nieustanne bogacenie się. Powiązaną sprawą z byciem przedsiębiorcą jest mechanizm działania, który polega na stałym inwestowaniu posiadanych lub pożyczonych środków finansowych. Przedsiębiorca musi także skupić się na generowaniu zysków długo i średniookresowych. Zyski to jest dodatnia różnica pomiędzy zyskami ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na prowadzenie działalności przedsiębiorczej.