Przedsiębiorstwo rodzinne

Kwestię przedsiębiorstwa rodzinnego znajdziemy w zapisach kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo rodzinne definiuje kodeks cywilny jako takie przedsiębiorstwo, którego to właścicielami są współmałżonkowie. Jednak ta interpretacja ma jedynie zastosowanie jeśli chodzi o uregulowania podatkowe i ZUS. W społecznych aspektach przedsiębiorstwa rodzinnego najważniejsze jest to, że więcej niż jeden członek rodziny pracuje odpłatnie lub nieodpłatnie w przedsiębiorstwie. W wyniku podjętej pracy w przedsiębiorstwie rodzinnym pracy dalszy wybór kariery jest już zdeterminowany. W wyniku istniejących stosunków rodzinnych kwestie wyboru kierownictwa i dziedziczenia są regulowane właśnie poprzez te stosunki. W wyniku pracy członków rodziny w przedsiębiorstwa rodzinnym dochodzi do zatarcia pomiędzy życiem zawodowym a życiem rodzinnym. Wartości jakie wyznaje rodzina maja bardzo duży wpływ na sposób zarządzania przedsiębiorstwem. W dużym stopniu przedsiębiorstwo rodzinne jest podobne do mikroprzedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo rodzinne posiada bardzo dużą moc do przystosowania się do ciągle zmieniających się warunków zewnętrznych otaczających przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo rodzinne stanowi dla przedsiębiorcy nie rzadko zasadnicze lub jedyne źródło jego dochodów i podstawę egzystencji jego i jego rodziny.