Spółka akcyjna

Spółka akcyjna należy do kategorii spółek kapitałowych. W Polsce funkcjonowanie spółek akcyjnych opiera się na rozporządzeniach zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Majątek danego przedsiębiorstwa zostaje podzielony na akcje o równej wartości. Przedsiębiorstwo może wejść na giełdę papierów wartościowych i tam dokonywać skupu bądź sprzedaży swoich akcji. Aby utworzyć spółkę akcyjną przedsiębiorstwo potrzebuje bardzo dużego kapitału, który umożliwi firmie emisje akcji. Spółki akcyjne posiadają wady i zalety z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w ten sposób. Do zalet przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej należy zaliczyć możliwość pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym, która to związana jest z emisją akcji czy obligacji. Inną zaletą przedsiębiorstwa w postaci spółki akcyjnej jest brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki. Ponadto przedsiębiorstwo posiadające taki status prawny ma możliwość łatwego kumulowania kapitału. Do wad związanych z prowadzeniem tego typu spółki trzeba zaliczyć bardzo wysoki minimalny kapitał zakładowy przedsiębiorstwa. Bardzo dużą wadą związaną z przekształcaniem przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną jest bardzo długi, kosztowny i bardzo skomplikowany proces rejestracji spółki. Ponadto mniejsi akcjonariusze nie maja praktycznie żadnego wpływu na prowadzoną działalność przedsiębiorstwa akcyjnego.