Ubezpieczenia majątkowe

Do grupy ubezpieczeń majątkowych zaliczamy ten rodzaj ubezpieczeń, którego zadaniem jest ochrona mienia. Do najpopularniejszych ubezpieczeń mienia należy ubezpieczanie mieszkań czy też obowiązkowe ubezpieczanie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Dzięki posiadaniu ubezpieczenia dotyczącego ochrony mienia mamy możliwość zabezpieczenia składników naszego majątku to jest na przykład na skutek różnych zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, huragan, gradobicie. Dzięki posiadaniu takiego ubezpieczenia te rzeczy, które objęte są ubezpieczeniu podlegają ochronie. Zakres w jakim będzie obejmowało nas ubezpieczenie jest uzależnione od rodzaju zawartej umowy. W zakres ubezpieczenia majątkowego może wchodzić ubezpieczenie domów, mieszkań, domków letniskowych, domy w budowie, magazyny, hale. Oprócz tych rzeczy również w zakres ochrony majątkowej mogą wchodzić maszyny, urządzenia, surowce, towary, wyprodukowane przedmioty, uprawy, produkty rolne, ruchomości domowe to jest przedmioty wchodzące w skład wyposażenia domu, mieszkania. Ponadto możemy ubezpieczyć biżuterię, dzieła sztuki, środki płatnicze, papiery wartościowe, jachty, statki, samoloty, łodzie, skutery, rowery, a także zwierzęta domowe i hodowlane. Ubezpieczenie majątkowe jest bardzo ważna sprawą gdyż chroni nas od utraty rzeczy dla nas wartościowych.