Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne należą do grupy ubezpieczeń najważniejszych dla każdego człowieka. Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu możemy leczyć się w dowolnej placówce medycznej nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów w postaci odpłatności za wykonane działania lekarskie. W Polsce ubezpieczenia zdrowotne obejmują zdecydowaną większość obywateli oraz udostępniają szeroki zakres usług. W przypadku powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych instytucją czuwającą nad prawidłową realizacją ubezpieczenia jest Narodowy fundusz Zdrowia. Do celów statutowych dotyczących zadań własnych Funduszu zaliczamy zarządzanie środkami finansowymi, finansowanie świadczeń oraz refundację leków. Od kilku lat obserwuje się w Polsce silną tendencję wzrostową prywatnych ubezpieczeń medycznych. W tej grupie ubezpieczenia szpitalne wiodą prym. Taka sytuacja ma miejsce z powodu niskiej jakości powszechnych świadczeń zdrowotnych. W ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Polacy w większości wypadków pieniądze z prywatnego ubezpieczenia wydają na sprzęt medyczny, leki, usługi rehabilitacyjne. Prywatne ubezpieczenie medyczne może być skierowane zarówno do klientów indywidualnych jak i grupowych. Klient ma możliwość zdecydowania o tym czy chce nabyć polisę ubezpieczeniową czy też abonament medyczny. Pomimo faktu, że obydwie te rzeczy działają na podobnej zasadzie to sposób ich realizacji może być zgoła odmienny.