Zabezpieczenie kredytu

Aby udzielić komuś kredytu bank musi podjąć działania polegające na zabezpieczeniu się, że kredyt zostanie spłacony. Do najpopularniejszych zabezpieczeń stosowanych i wymaganych przez banki należy kilka takich zabezpieczeń. Pierwsze miejsce wśród zabezpieczeń kredytu zajmuje poręczenie. Jest to gwarancja jaką udziela osoba trzecia kredytobiorcy. Zobowiązuje się ona do spłaty całego zobowiązania jakie posiada kredytobiorca w stosunku do banku czy innej instytucji finansowej na wypadek niemożliwości spłaty swoich zobowiązań przez kredytobiorcę. W tej sytuacji to właśnie poręczyciel odpowiada w pełnym zakresie za dług wobec banku. Musimy mieć to w pamięci w momencie w którym prosimy kogoś o poręczenie naszego kredytu jak i w sytuacji kiedy to my jesteśmy proszeni o poręczenie kredytu dla kogoś innego. Innym rodzajem zabezpieczenia wobec kredytu jest ubezpieczenie kredytu. W momencie kiedy kredytobiorca zalega ze spłatą kredytu jego zobowiązania wobec banku są przejmowane przez zakład ubezpieczeń. Innym często spotykanym zabezpieczeniem jest cesja praw z umowy ubezpieczeniowej. W momencie kiedy jest udzielany kredyt na zakup mieszkania bądź samochodu banki praktycznie zawsze żądają aby były one ubezpieczone. Następuje wtedy przeniesienie na siebie praw wynikających z umowy. Wówczas to w razie problemów ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczenie bezpośrednio do banku.