Zarząd

Organem wykonawczym w spółkach kapitałowych jest zarząd. Spółka kapitałowa jest to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych. Spółka kapitałowa najczęściej znajduje zastosowanie w prowadzeniu dużego przedsiębiorstwa. Służy ona także wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Na terenie Polski oprócz spółek kapitałowych funkcjonują również spółki osobowe. Do głównego zadania jakiego wykonania możemy spodziewać się od zarządu jest reprezentowanie spółki oraz prowadzenie jej spraw. Pracę zarządu określa i reguluje ustawa kodeks spółek handlowych oraz postanowienia umowy danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statut spółki akcyjnej. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd może sprawować jedna osoba, bądź kilka osób, które zostały wybrane uchwałą wspólników. Zarząd może składać się ze wspólników. Jednak bardzo często można spotkać się z zarządem, którego funkcję pełnią osoby trzecie niezwiązane w sposób bezpośredni z firmą. Członek zarządu danego przedsiębiorstwa ma uprawnienia do reprezentowania spółki w sądzie i poza nim. Na każdym członku zarządu ciąży prawo i obowiązek prowadzenia wszystkich spraw spółki w sposób rzetelny i odpowiedzialny. Aby zarząd mógł podjąć jakąś uchwałę to wcześniej musi nastąpić poinformowanie wszystkich członków zarządu o zebraniu zarządu na którym będą uchwalane uchwały.